Bart Hesterman

Coach, Trainer, accountmanager, klantmanager
owner hestermanadvies en werktrainers

Bart Hesterman
Trainer, BBL coach, leren en werken, jeugd, accountmanager, klantmanager sociaal domein:
bart.hesterman@werktrainers.nl

Huidige opdracht:
16/20 uur gemeente Barneveld
8 uur gemeente Wageningen
20 uur beschikbaar

Adviseren vanuit ervaring en vooral doen!
Als consultant ben ik niet van de dikke rapporten en wollige taal. Vanuit de dagelijkse praktijk weet ik hoe ik plannen moet maken die haalbaar zijn.
Dit komt door mijn jarenlange ervaring als therapeut GGZ gecombineerd met mijn ervaring als re-integratieconsulent, klantmanager werk, inburgering, zorgkundige, trainer, coach, begeleider bijzondere doelgroepen en wijkmanager. Door het werken met deze verschillende doelgroepen heb ik namelijk veel persoonlijke ervaring opgedaan in verschillende werkgebieden. Kan snel schakelen en heb een zeer groot netwerk.

Tijdens mijn post HBO opleiding arbeidsbemiddeling in Nijmegen heb ik mij gespecialiseerd in multiculturele arbeidsbemiddeling, bemiddelen van jeugd, ex-ondernemers en speciale doelgroepen. Denk daarbij aan mensen met een verstandelijke beperking of psychische belemmering.
Ik werk elke dag vanuit de kennis die ik heb opgedaan. Ik kan mij snel aanpassen in een veranderende vraag van de maatschappij. Ik loop niet de deur uit als ideeën op papier staan, maar ga daarna aan de slag om het te realiseren.
Mijn aanbod op het gebied van advisering is uniek. De klant profiteert van de integrale kennis die ik heb opgebouwd. Door mijn flexibele schil heb ik de mogelijkheid om snel en doelmatig de juiste kennis en ervaring in te zetten die het projectresultaat ten goede komen.

Bart Hesterman

Arnhem | 06 17848000 | info@hestermanadvies.nl

aangesloten bij:

 

 

 

 

 


geregistreerd in het kwaliteitsregister van Leerplicht en RMC  Vanaf 1 januari 2016 zijn alle leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers geregistreerd in het kwaliteitsregister leerplicht RMC dit laten zien dat ze als professional in het sociale domein stáán voor kwaliteit en dat ze werk maken van het bijhouden van hun vakkennis

 

Coach, Trainer, accountmanager, klantmanager 

www.hestermanadvies.nl
0617848000
Arnhem, Foodvalley