Bart Hesterman

Trainer, accountmanager, werkcoach van het sociaal domein ( participatie wet, anders taligen), BBL coach, specialist leer-werktrajecten, jeugd, accountmanagement, klantmanager (BVK gecertificeerd) voor het sociaal domein:
bart.hesterman@werktrainers.nl

Huidige opdrachten

  • Gemeente Overbetuwe, Coördinator
  • Ovidius, Gemeente Buren, trainingen Ovidius 
  • Gemeente Scherpenzeel Individuele trajecten
  • Gemeente Lingewaard 18 uur, Jobhunter Statushouders & individuele trajecten 
  • Zorgkundige tijdens de COVID-19 periode bij Pleyade Arnhem 

Adviseren vanuit ervaring en vooral doen!
Als consultant ben ik niet van de dikke rapporten en wollige taal. Vanuit de dagelijkse praktijk weet ik hoe ik plannen moet maken die haalbaar zijn. Dit komt door mijn jarenlange ervaring als re-integratie consulent en GGZ therapeut. Binnen het sociaal domein heb ik invulling gegeven aan verschillende rollen zoals klantmanager werk, inburgering, zorgkundige, trainer, (werk)coach, begeleider bijzondere doelgroepen en wijkmanager. Door het werken met deze verschillende doelgroepen heb ik namelijk veel persoonlijke ervaring opgedaan in verschillende werkgebieden. Kan snel schakelen en heb een zeer groot actief netwerk ( regio Foodvalley Betuwe, Arnhem)

Tijdens mijn post HBO opleiding arbeidsbemiddeling in Nijmegen heb ik mij gespecialiseerd in multiculturele arbeidsbemiddeling, bemiddelen van jeugd, ex-ondernemers en speciale doelgroepen. Denk daarbij aan mensen met een verstandelijke beperking of psychische belemmering.
Ik werk elke dag vanuit de kennis die ik heb opgedaan. Ik kan mij snel aanpassen in een veranderende vraag van de maatschappij. Ik loop niet de deur uit als ideeën op papier staan, maar ga daarna aan de slag om het te realiseren.
Mijn aanbod op het gebied van advisering is uniek. De klant profiteert van de integrale kennis die ik heb opgebouwd. 

Bart Hesterman

Arnhem | Barneveld |Doetinchem | 06 17848000 | info@hestermanadvies.nl

aangesloten bij:

Geregistreerd in het kwaliteitsregister van Leerplicht en RMC  Vanaf 1 januari 2016 zijn alle leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers geregistreerd in het kwaliteitsregister leerplicht RMC dit laten zien dat ze als professional in het sociale domein stáán voor kwaliteit en dat ze werk maken van het bijhouden van hun vakkennis

www.hestermanadvies.nl
0617848000
Arnhem |Foodvalley |Doetinchem |Lingewaard |Neder-Betuwe|Overbetuwe|