Gerben Kwint, Trainer Sociaal Domein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajectbegeleider Gerben Kwint over groepsgewijs werken met werkzoekende

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug startte anderhalf jaar geleden met een meer groepsgerichte aanpak voor de sollicitatietrainingen van cliënten. De dienst kreeg te maken met bezuinigingen; een groepsgerichte aanpak helpt om meer te doen met minder middelen.

Gerben Kwint, trajectbegeleider en coördinator van de job coaches, vertelt: “Groepsgericht werken was destijds grotendeels nieuw voor ons, maar de werkwijzer Groepsgericht werken met klanten sluit goed aan bij de praktijk van onze RSD. We hebben klantmanagers en jobcoaches in huis die kennis hebben van het gehele sollicitatieproces en veel ervaring hebben met het begeleiden van klanten.” Wat Kwint en zijn collega’s aanspreekt is de gestructureerde aanpak in de werkwijzer. Bijvoorbeeld: waarmee moet je rekening houden bij het samenstellen van een groep? Of: hoe houd je de dynamiek van een groepsproces in stand? 

Kwint is erg enthousiast. “In het voorjaar van 2013 hebben we hierin verdere stappen gezet. Met mooie resultaten! Door alle facetten van het sollicitatieproces groepsgewijs te bespreken, stijgt de kwaliteit van de sollicitatie-activiteiten. Bovendien voelen klanten zich door de groep gestimuleerd om meer te ondernemen. Ze willen tijdens de groepsbijeenkomsten ook iets te melden hebben als anderen hun ontwikkelingen bespreken.” Kwint vindt het bijzonder om te zien hoe er binnen een groep een proces op gang komt. “We beginnen met groepen van tien tot twaalf cliënten. Na een paar weken zien we vaak dat er nog maar zeven of acht cliënten aanwezig zijn. Niet omdat ze afhaken, maar omdat ze werk gevonden hebben. De groepsgewijze aanpak heeft een motiverend en stimulerend effect.

Gerben Kwint
Trainer WWB/WW/ loopbaan
telefoon +31 6 57576930
gerben.kwint@werktrainers.nl