Werktrainers.nl

Bart Hesterman

Bart Hesterman

Consultant/trainer, accountmanager, werkcoach sociaal domein (Participatiewet, anderstaligen), BBL coach (RMC/Leerplicht), specialist leer-werktrajecten, jeugd, Casemanager kwetsbare oudere, accountmanagement, klantmanager werk

(SAM gecertificeerd) voor het sociaal domein:
bart.hesterman@werktrainers.nl

Telefoon (+31)  026 6690202

Huidige opdrachten:

  • Ovidiuswerk, trainer veranderkracht
  • Gemeente Scherpenzeel,  individuele trajecten

Adviseren vanuit ervaring en vooral doen!
Als consultant ben ik niet van de dikke rapporten en wollige taal. Vanuit de dagelijkse praktijk weet ik hoe ik plannen moet maken die haalbaar zijn. Binnen het sociaal domein heb ik invulling gegeven aan verschillende rollen zoals trainer, accountmanager, klantmanager doelmatigheid -inburgering, zorgkundige, casemanager zorg, werkcoach, begeleider en wijkmanager. 

Tijdens mijn pHBO opleiding arbeidsbemiddeling in Nijmegen heb ik mij gespecialiseerd in interculturele arbeidsbemiddeling, bemiddelen van jeugd, ex-ondernemers en speciale doelgroepen. 

Ik werk elke dag vanuit de kennis die ik heb opgedaan, kan mij snel aanpassen in een veranderende vraag van de maatschappij en loop niet de deur uit als ideeën op papier staan, maar ga daarna aan de slag om het te realiseren.
Mijn aanbod op het gebied van advisering is uniek. De klant profiteert van de integrale kennis die ik heb opgebouwd. Daarnaast kan ik snel schakelen en heb een zeer groot actief werkgevers netwerk in de regio Arnhem, Achterhoek, Betuwe, Hilversum, Liemers, Foodvalley.

Motto: Om iets te krijgen wat je nog nooit had, moet je iets doen wat je nog nooit deed!!


Artikel over werken in de zorg tijdens de Coronacrisis 2020 2021

“Je moet van mensen houden. Dat is de rode draad in mijn leven.” Werken in de zorg, overstappen naar het ondernemerschap en weer terug naar de zorg. Bart Hesterman deed het. Hij voelde zich zich aangesproken door de oproep van zorginstellingen, waaronder Pleyade, aan iedereen met een zorgachtergrond. Door de coronacrisis waren mensen als hij hard nodig.

Na zijn opleiding tot arbeidstherapeut was Bart Hesterman (53) jaren werkzaam in de zorg. Bij ziekenhuis APZ Wolfheze ( nu Pro-persona) en Philadelphia vervulde hij verschillende rollen, zoals hij dat zelf zegt, maar hij bleef zoeken naar mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Toen de arbeidsreïntegratiebedrijven in 2001 opkwamen, vond hij dat het tijd was voor iets anders. Die bedrijven deden immers hetzelfde als hij: mensen met een zorgvraag begeleiden naar een plek in de maatschappij. Bart volgde een phbo-opleiding arbeidsbemiddeling en maakte de overstap naar een groot re-integratie bureau en heeft daarnaast gewerkt voor diverse gemeentes.  In 2013 begon hij voor zichzelf. “Het was een kans om als zelfstandig adviseur te werken. Mijn expertise werd en wordt veel gevraagd. Zo was hij zeven jaar actief voor de gemeente Wageningen. Ik werkte bijvoorbeeld met werkzoekenden en statushouders (nieuwkomers).” Maar deed dit ook voor de gemeentes Ede, Renkum en Veenendaal zette Bart zijn kennis, ervaring en vakmanschap in.

Toen kwam de coronacrisis. Bart: “Aan mensen met een zorgachtergrond werd gevraagd om zich aan te melden. ‘Dat ga ik gewoon doen’, zei ik tegen mezelf. En eind april ben ik bij Pleyade begonnen. Het is twintig jaar geleden dat ik de zorg verliet en zelfstandig aan de slag ging maar het is alsof ik niet ben weggeweest. Wat ik zie is dat de methodiek van de zorghandelingen nog steeds hetzelfde is. De controle is aanzienlijk verbeterd, bijvoorbeeld op medicatieverstrekking. Er wordt veel gewerkt met afvinklijsten. Het is allemaal vrij strak gepland.” Bart is blij met zijn baan bij Pleyade: “Ik heb een fantastisch team. Fijne collega’s. Het is als een warm bad en ik merk dat mijn hulp ertoe doet; we hebben veel mensen op de groep. Hoe ik de toekomst zie? Ik blijf, maar met een nul-urencontract want ik ben ook nog steeds ondernemer en het werk trekt weer aan. En moet dus af en toe nee zeggen.  Je moet van mensen houden. Dat is de rode draad in mijn leven. Ze mogen me altijd vragen.”

Bart Hesterman

bart.hesterman@werktrainers.nl

+31(0)26 6690202

Bart op linkedin


Bart Hesterman is aangesloten bij:

SAM

SAM verbindt als beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein:

het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers 

Registratie:  202000200 (www.sam.nl)


 

Geregistreerd in het kwaliteitsregister van Leerplicht en RMC : 18813542565 (www.lklr.nl)

Geregistreerd Drijfveren en Disc Specialist.  

 

www.hestermanadvies.nl
0617848000
Arnhem |Buren| Foodvalley |Doetinchem |Lingewaard |Neder-Betuwe|Overbetuwe |  RSD De Liemers| Rheden| Scherpenzeel|