Werktrainers.nl 10 jaar !!!

Hestermanadvies.nl

Hesterman Advies

Consulent Ondernemer – Bart Hesterman

Bij Hesterman Advies draait alles om ervaring en actie. Bart Hesterman, de drijvende kracht achter dit adviesbureau, zet zich niet alleen in voor strategisch advies, maar ook voor de daadwerkelijke realisatie van de plannen.


Over Bart Hesterman

Bart is niet iemand die zich verschuilt achter dikke rapporten en ingewikkelde terminologie. Door zijn financiële ervaring als consultant, trainer, arbeidsbemiddelaar en therapeut binnen de GGZ, weet hij wat werkt en wat niet. Zijn expertise komt voort uit diverse werkterreinen en een breed netwerk.

Zijn specialisatie in interculturele arbeidsbemiddeling, bemiddeling van jongeren en doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking of psychische beperkingen, komt voort uit zijn pHBO-opleiding in Nijmegen. Hij past deze dagelijkse kennis toe en is in staat zich snel aan te passen aan de veranderende eisen van de maatschappij.


Diensten

Training & Coaching

 • Sollicitatietraining
 • Werkwaarden
 • Wat is mijn Wensberoep?
 • Coaching naar werk
 • Houding & Gedrag
 • Gebruik van sociale media in werkzoekende trajecten
 • Kernkwaliteiten ontdekken
 • Voorlichting & Workshops

Arbeidsbemiddeling

 • Interculturele arbeidsbemiddeling
 • Intermediair voor jongeren, scholen & werkgevers
 • 50+ en senioren arbeidsbemiddeling
 • Ex-ondernemers herplaatsing
 • Herplaatsing & herintreding strategieën
 • Jobcarving
 • Het creëren van banen

Sociaal Domein

 • Advies & uitwerken van uitvoeringsplannen
 • Arbeidsbemiddeling binnen het sociale domein
 • Participatiewetgeving
 • Uitgebreid actief netwerk
 • Training, informatie en advies voor sociale diensten

Detachering bij Hesterman Advies

 • Klantmanager werk
 • Gesprekvoerder spraakheid
 • Headhunter diensten
 • Arbeidsbemiddelaar
 • Accountbeheer
 • Consulente Statushouder

Over de Trainer

De expertise van Bart Hesterman als trainer is breed en diepgaand. Met ervaring bij diverse gemeenten en bij verschillende werkgeversservicepunten, biedt hij een unieke mix van vaardigheden. Zijn netwerk is omvangrijk en wordt optimaal benut tijdens trainingssessies. Daarnaast heeft Bart een diepe passie voor de zorgsector, waardoor hij een waardevolle schakel is voor krachtige die in de zorg willen werken

Adviseren vanuit ervaring en vooral doen! 

Als consultant ben ik niet alleen van de dikke rapporten en wollige taal. Vanuit de dagelijkse praktijk weet ik hoe ik plannen moeten maken die haalbaar zijn.

Door mijn jaren lange ervaring als consultant, trainer, arbeidsbemiddelaar en therapeut (GGZ) heb ik veel persoonlijk ervaring opgedaan binnen verschillende werkgebieden. Kan snel schakelen en heb een bijzonder groot netwerk.

Tijdens mijn pHBO opleiding arbeidsbemiddeling in Nijmegen heb ik mij gespecialiseerd in interculturele arbeidsbemiddeling, bemiddelen van jeugd, en speciale doelgroepen als mensen met een verstandelijke beperking of psychische belemmering.

Ik werk werk elke dag vanuit die kennis die heb op gedaan. Ik kan mij snel aanpassen in een veranderende vraag van maatschappij. Ik loop niet de deur uit als het plan op papier staat maar ga aan de slag om het te realiseren.  Mijn aanbod op het gebied van advisering is uniek. De klant profiteert van de integrale kennis die ik heb opgebouwd. 

 

Training & Coaching   Arbeidsbemiddeling Sociale domein Detachering
 • Sollicitatietraining
 • Empowermenttraining
 • gediplomeerd Disc expert
 • gediplomeerd Drijven Expert
 • Werkwaarden
 • Wat is mijn Wensberoep
 • Coaching naar werk
 • Houding & gedrag
 • Social Media
 • Kernkwaliteiten
 • Voorlichting & Workshops
 • Multiculturele arbeidsbemiddeling
 • 2 de spoort trajecten ( Voor Arbo en werkgevers)
 • Intermediair voor jongeren, scholen & werkgevers
 • 50+ en senioren
 • Ex-ondernemers
 • Herplaatsing & herintreding
 • Jobcarving,
 • aansluiting vinden tussen vraag en aanbod op de  arbeidsmarkt
 • groot netwerk van werkgevers
 • Job creating 
 • Intermediair tussen overheid & werkgevers· 
 • Accountmanager werk
 • Advies & concretisering uitvoeringsplannen
 • Arbeidsbemiddeling
 • Participatiewetgeving
 • Groot actief netwerk
 • Trainen informeren en adviseren van  sociale diensten (intervisie)
 • Voeren van Intake gesprekken
 • Data verwerking 
 • advisering trajecten 
 • Detachering Hesterman Advies·
 • klantmanager werk
 • Gespreksvoerder doelmatigheid
 • Headhunter
 • Arbeidsbemiddeaar
 • Account management 
 • Consulent Statushouder
 • Consulent leren en werken
 • Consulent Statushouders
 • Consulent werk/ doelmatigheid