Werktrainers.nl

Hestermanadvies.nl

 

Adviseren vanuit ervaring en vooral doen! 

Als consultant ben ik niet alleen van de dikke rapporten en wollige taal. Vanuit de dagelijkse praktijk weet ik hoe ik plannen moeten maken die haalbaar zijn.

Dit komt door mijn jaren lange ervaring als arbeidsbemiddelaar en  therapeut  gecombineerd met mijn zeer lange ervaring als trainer arbeidsmarkt, coach, accountmanager, re-integratieconsulent, klantmanager werk & inburgering, coördinerend zorgkundige,  begeleider bijzondere doelgroepen en wijkmanager. Door het werken met deze verschillende doelgroepen heb ik namelijk veel persoonlijk ervaring opgedaan in verschillende werkgebieden. Kan snel schakelen en heb een bijzonder groot netwerk.

Tijdens mijn pHBO opleiding arbeidsbemiddeling in Nijmegen heb ik mij gespecialiseerd in interculturele arbeidsbemiddeling, bemiddelen van jeugd, en speciale doelgroepen als mensen met een verstandelijke beperking of psychische belemmering.

Ik werk werk elke dag vanuit die kennis die heb op gedaan. Ik kan mij snel aanpassen in een veranderende vraag van maatschappij. Ik loop niet de deur uit als het plan op papier staat maar ga aan de slag om het te realiseren.  Mijn aanbod op het gebied van advisering is uniek. De klant profiteert van de integrale kennis die ik heb opgebouwd. Door mijn flexibele schil heb ik de mogelijkheid om snel en doelmatig de juiste kennis en ervaring in te zetten die het projectresultaat ten goede komt.

 

Training & Coaching 

 

 Arbeidsbemiddeling 

 

Sociale domein 

 

Detachering 

 

·         Sollicitatietraining

·         Werkwaarden

·         Wat is mijn wensberoep

·         Coaching naar werk

·         Houding & gedrag

·         Social Media

·         kernkwaliteiten

. Veranderkracht in 100 dagen (ovidiuswerk.nl)

· Multiculturele arbeidsbemiddeling· Intermediair voor jongeren, scholen & werkgevers

· 50+ en senioren

· Ex-ondernemers

·  Herplaatsing & herintreding

·  Jobcarving,

. aansluiting tussen vraag en aanbod op de   arbeidsmarkt

·  Intermediair tussen overheid & werkgevers·  Advies & concretisering uitvoeringsplannen

·  Arbeidsbemiddeling

·  Participatiewetgeving

·  Aanbestedingstrajecten, groot sociaal netwerk

. Trainen informeren en adviseren van        .  socialediensten (intervisie)

· Detachering Hesterman Advies·  klantmanager werk

· Gespreksvoerder doelmatigheid

· Headhunting

· Arbeidsbemiddeling

. Account management 

. voorlichting en Workshops