Werktrainers.nl

Hestermanadvies.nl

Adviseren vanuit ervaring en vooral doen! 

Als consultant ben ik niet alleen van de dikke rapporten en wollige taal. Vanuit de dagelijkse praktijk weet ik hoe ik plannen moeten maken die haalbaar zijn.

Door mijn jaren lange ervaring als consultant, trainer, arbeidsbemiddelaar en therapeut (GGZ) heb ik veel persoonlijk ervaring opgedaan binnen verschillende werkgebieden. Kan snel schakelen en heb een bijzonder groot netwerk.

Tijdens mijn pHBO opleiding arbeidsbemiddeling in Nijmegen heb ik mij gespecialiseerd in interculturele arbeidsbemiddeling, bemiddelen van jeugd, en speciale doelgroepen als mensen met een verstandelijke beperking of psychische belemmering.

Ik werk werk elke dag vanuit die kennis die heb op gedaan. Ik kan mij snel aanpassen in een veranderende vraag van maatschappij. Ik loop niet de deur uit als het plan op papier staat maar ga aan de slag om het te realiseren.  Mijn aanbod op het gebied van advisering is uniek. De klant profiteert van de integrale kennis die ik heb opgebouwd. 

 

Training & Coaching   Arbeidsbemiddeling Sociale domein Detachering
 • Sollicitatietraining
 • Werkwaarden
 • Wat is mijn Wensberoep
 • Coaching naar werk
 • Houding & gedrag
 • Social Media
 • Kernkwaliteiten
 • Veranderkracht (ovidiuswerk.nl)
 • Voorlichting & Workshops
 • Multiculturele arbeidsbemiddeling
 • Intermediair voor jongeren, scholen & werkgevers
 • 50+ en senioren
 • Ex-ondernemers
 • Herplaatsing & herintreding
 • Jobcarving,
 • aansluiting vinden tussen vraag en aanbod op de  arbeidsmarkt
 • Job creating 
 • Intermediair tussen overheid & werkgevers¬∑ 
 • Advies & concretisering uitvoeringsplannen
 • Arbeidsbemiddeling
 • Participatiewetgeving
 • Groot actief netwerk
 • Trainen informeren en adviseren van  socialediensten (intervisie)
 • Detachering Hesterman Advies¬∑
 • klantmanager werk
 • Gespreksvoerder doelmatigheid
 • Headhunter
 • Arbeidsbemiddeaar
 • Account management 
 • Consulent Statushouder