Werktrainers.nl

Visie Werktrainers

Werktrainers is een trainerscollectief en staat garant voor trainingen dat aansluit bij de beroepspraktijk en de vraag van de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een toekomstgerichte visie die innovatief is.

Het realiseren van de opdrachten door werktrainers vraagt om een sterke verbinding tussen alle actoren in de arbeidsmarkt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het trainen van start bekwaam personeel wat werk fit wordt.

We maken bemiddelingsprofielen waar we kijken naar de kwaliteiten, kennis en drijfveren van de cursist die wij kunnen inpassen op vacatures.

Hiertoe heeft werktrainers een samenhangend aanbod van opleidingen en cursussen. Leren wordt op verschillende manieren gefaciliteerd: op de trainingen in de cursusruimte of in de praktijk, individueel of in kleine groepen ( maximaal 9 personen).

Cruciaal is het om te kunnen inspelen op huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en aansluiting te houden op de vraag van de veranderende arbeidsmarkt.

Werktrainers werkt hierin nauw samen met gemeentelijke werkgevers service punten (WSP), het S-BB, lokale opleiders en regulier beroepsonderwijs.